Thứ Năm, 23/07/2020 15:08

PGD: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt củaCông ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã CK: PGD) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200723_20200723 - PGD - TB vv ngay dkcc de chi tra co tuc nam 2019 bang TM.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • CSM: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (22/07/2020)
  • BCF: CBTT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (22/07/2020)
  • LIX: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền (21/07/2020)
  • VFG: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền mặt (21/07/2020)
  • DPM: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2019 (21/07/2020)
  • HPG: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và cổ phiếu (21/07/2020)
  • DNC: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức (21/07/2020)
  • DVP: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 (20/07/2020)
  • TNG: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 (20/07/2020)
  • SJ1: Công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (20/07/2020)