Thứ Năm, 09/07/2020 09:44

MED: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MED của CTCP Dược Trung Ương Mediplantex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/7/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex số 358 đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nôi, điện thoại 024,38641552 trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 27/7/2020.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Khi nhận cổ tức Cổ đông phải xuất trình chứng minh thư, trường hợp Cổ đông có yêu cầu nhận cổ tức bằng chuyển khoản, cổ đông gửi Giấy đề nghị chuyển khoản về Công ty để Phòng Kế toán chuyển khoản cổ tức cho cổ đông theo danh sách được nhận cổ tức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Các tin tức khác
  • CTX: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần 2 (09/07/2020)
  • MED: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (09/07/2020)
  • MED: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức (09/07/2020)
  • BXH: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (09/07/2020)
  • D11: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 (09/07/2020)
  • ACB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh (09/07/2020)
  • USD: Nghị quyết Hội đồng quản trị (09/07/2020)
  • VTX: Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (09/07/2020)
  • VNR: Nghị quyết HĐQT (09/07/2020)
  • ART: Nghị quyết HĐQT (09/07/2020)