Thứ Hai, 20/07/2020 16:25

LHG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019

Công ty Cổ phần Long Hậu thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019  như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200720_20200720 - LHG - CBTT thong bao ve ngay DKCC tra co tuc nam 2019.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • BGW: Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 (20/07/2020)
  • IMP: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH (20/07/2020)
  • AST: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền (20/07/2020)
  • NT2: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền (17/07/2020)
  • Doanh nghiệp nào chốt chia cổ tức tiền mặt 35% trong tuần 20 - 24/07? (19/07/2020)
  • DTT: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (17/07/2020)
  • HUG: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (17/07/2020)
  • PJT: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (17/07/2020)
  • DP1: Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (17/07/2020)
  • SC5: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (16/07/2020)