Thứ Sáu, 24/07/2020 17:08

LHG: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

 CTCSở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Long Hậu (mã CK: LHG) như sau: 

Tài liệu đính kèm:
20200724_20200724 - LHG - TB NDKCC thanh toan co tuc nam 2019 bang tien.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • CTR: Thông báo về này đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 (24/07/2020)
  • SCD: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền (24/07/2020)
  • HVH: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (24/07/2020)
  • HVH: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HVH (24/07/2020)
  • TA9: Thông báo ngày ĐKCC hốt danh sách trả cổ tức năm 2019 (24/07/2020)
  • CTR: Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (24/07/2020)
  • BCF: Thông báo của UBCKNN về việc đã nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Duyệt không công bố) (24/07/2020)
  • ACL: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu (23/07/2020)
  • EIC: Về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức (23/07/2020)
  • PGS: Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản và chi trả cổ tức 2019 (23/07/2020)