Thứ Năm, 09/07/2020 11:19

Lãi 6 tháng đầu năm của CNG giảm 67% so cùng kỳ

HĐQT CTCP CNG Việt Nam (HOSE: CNG) vừa thông qua Nghị quyết về kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 với chỉ tiêu lãi trước thuế giảm 67% so với cùng kỳ năm trước, xuống chỉ còn hơn 17 tỷ đồng.

Khép lại nửa đầu năm 2020, doanh thu CNG và LPG lần lượt ghi nhận 958 tỷ đồng và hơn 76 tỷ đồng. Sản lượng khí tiêu thụ CNG và LPG đạt 95.74 triệu Sm3 và 7,322 tấn.

Về kế hoạch trong 6 tháng cuối năm, CNG dự kiến vận hành sản xuất an toàn, hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực và đảm bảo ổn định sản xuất phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020. CNG cũng lên kế hoạch tiếp tục cập nhật dịch bệnh, theo dõi thay đổi của giá dầu thế giới để có chính sách phù hợp với từng khách hàng.

CNG sẽ tích cực thu hồi công nợ quá hạn, duy trì các biện pháp nhằm tiết giảm chi phí và tập trung nguồn lực tiếp tục tìm kiếm phát triển thị trường, tổ chức nghiên cứu công nghệ LNG và đề xuất các giải pháp để sớm triển khai khi chuyển đổi sang cấp LNG cho khách hàng trong thời gian tới.

Ngoài ra, CNG còn dự kiến thuê đơn vị tư vấn triển khai lập dự án đầu tư mua hệ thống CNG tại miền Bắc để thực hiện mô hình chuyên môn hóa sản phẩm của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (HOSE: GAS) và kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công dự án Trụ sở Văn phòng CNG Việt Nam.

Minh Hồng

FILI

Các tin tức khác
  • FPTS: Thông báo Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng (địa điểm chi nhánh) (09/07/2020)
  • HCT: Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 (09/07/2020)
  • DPC: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (09/07/2020)
  • BST: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (09/07/2020)
  • MED: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (09/07/2020)
  • CTX: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần 2 (09/07/2020)
  • MED: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (09/07/2020)
  • MED: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức (09/07/2020)
  • BXH: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (09/07/2020)
  • D11: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 (09/07/2020)