Thứ Hai, 20/07/2020 15:18

IN4: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IN4 của CTCP In số 4 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 17/08/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán- CTCP In số 4 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/08/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Các tin tức khác
  • QCG: Thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 (20/07/2020)
  • UIC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2020 so với quý 2/2019 (20/07/2020)
  • REE: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm năm 2020 (20/07/2020)
  • FTS: BCTC quý 2 năm 2020 (20/07/2020)
  • FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19/07/2020 (20/07/2020)
  • DHM: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm năm 2020 (20/07/2020)
  • CLC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm năm 2020 (20/07/2020)
  • REE: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm năm 2020 (20/07/2020)
  • NLG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm năm 2020 (20/07/2020)
  • KPF: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm năm 2020 (20/07/2020)