Thứ Sáu, 24/07/2020 16:13

HVH: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HVH

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HVH như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200724_20200724 - HVH - CBTT vv UBCK chap thuan phat hanh CP de tra co tuc nam 2019.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • TA9: Thông báo ngày ĐKCC hốt danh sách trả cổ tức năm 2019 (24/07/2020)
  • CTR: Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (24/07/2020)
  • BCF: Thông báo của UBCKNN về việc đã nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Duyệt không công bố) (24/07/2020)
  • ACL: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu (23/07/2020)
  • EIC: Về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức (23/07/2020)
  • PGS: Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản và chi trả cổ tức 2019 (23/07/2020)
  • PGD: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (23/07/2020)
  • CSM: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (22/07/2020)
  • BCF: CBTT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (22/07/2020)
  • LIX: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền (21/07/2020)