Thứ Năm, 30/07/2020 10:52

HRC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình giải trình chênh lệch lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200730_20200730 - HRC - Giai trinh chenh lech tai BCTC SX 6T.2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • NVT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC HN và Cty mẹ quý 2/2020 so với cùng kỳ năm trước (30/07/2020)
  • HDC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 (30/07/2020)
  • CTD: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 (30/07/2020)
  • CMV: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 (30/07/2020)
  • DGW: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 (30/07/2020)
  • FIR: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 (30/07/2020)
  • TDM: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 (30/07/2020)
  • BSC: Nghị quyết Hội đồng quản trị (30/07/2020)
  • SCR: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 (30/07/2020)
  • MWG: Doanh thu và lãi ròng tháng 6 đều giảm gần 8% so với cùng kỳ, đóng cửa 27 cửa hàng Thế Giới Di Động (30/07/2020)