Thứ Ba, 21/07/2020 17:26

HPG: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã CK: HPG) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200721_20200721 - HPG - TB NDKCC tra co tuc bang tien va cp.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • DNC: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức (21/07/2020)
  • DVP: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 (20/07/2020)
  • TNG: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 (20/07/2020)
  • SJ1: Công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (20/07/2020)
  • LHG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 (20/07/2020)
  • BGW: Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 (20/07/2020)
  • IMP: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH (20/07/2020)
  • AST: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền (20/07/2020)
  • NT2: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền (17/07/2020)
  • Doanh nghiệp nào chốt chia cổ tức tiền mặt 35% trong tuần 20 - 24/07? (19/07/2020)