Thứ Tư, 29/07/2020 15:05

HBC: Biên lãi gộp quý 2 tăng lên 8%, phải thu ngắn hạn giảm hơn ngàn tỷ

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2020 với 2,950 tỷ đồng doanh thu thuần và 2 tỷ đồng lãi ròng.

Có thể thấy, quý 2 này kết quả kinh doanh này của Tập đoàn có sự sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ giá vốn hàng bán giảm sâu hơn mà biên lãi gộp của Công ty vẫn tăng từ 6% (quý 2/2019) lên 8% (quý 2/2020).

Doanh thu hoạt động tài chính của HBC cũng tăng gần 31% so cùng kỳ, đạt 9 tỷ đồng, bên cạnh đó các khoản chi phí như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng có sự sụt giảm so với cùng kỳ.

Sau 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Công ty đạt 5,391 tỷ đồng, giảm hơn 40% so với cùng kỳ. Trong đó, 90% doanh thu do Hòa Bình tự tạo ra đến từ khối xây dựng, 10% còn lại do các Công ty con đóng góp. Lãi ròng của HBC 6 tháng đầu năm 2020 đạt 7 tỷ đồng, giảm gần 96% so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 2 của Tập đoàn Hòa Bình
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của HBC

Tại thời điểm cuối quý 2/2020, tổng tài sản của HBC đạt 15,039 tỷ đồng, giảm hơn 10% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 12,931 tỷ đồng, giảm 10%; tài sản dài hạn đạt 2,108 tỷ đồng, giảm 8%. Trong tài sản ngắn hạn của Công ty, tiền và tương đương tiền giảm mạnh so với đầu năm, đạt 268 tỷ đồng, tương ứng giảm 53%.

Nợ phải trả của Công ty tại ngày 30/06/2020 đạt 11,147 tỷ đồng, tương ứng giảm đến 13% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do phải trả người bán ngắn hạn và người mua trả tiền trước ngắn hạn lần lượt giảm 27% và 26%, đạt 2,841 tỷ đồng và 1,061 tỷ đồng.

Phần chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nợ phải trả của Hòa Bình tiếp tục đến từ vay và nợ thuê tài chính (gần 46%), đạt 5,100 tỷ đồng nhích nhẹ 3% so với thời điểm đầu năm.

Một số chỉ tiêu tài chính của HBC
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của HBC

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của HBC sau 6 tháng đầu năm ghi nhận âm 421 tỷ đồng, cùng kỳ âm 595 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu HBC bật tăng mạnh vào cuối tháng 3, sau khi tăng hơn 100% và chạm ngưỡng 12,300 đồng/cp vào gần cuối tháng 6 thì đến nay cổ phiếu nhìn chung đang sụt giảm và giao dịch ở mức giá 8,700 đồng/cp (kết phiên 29/07), khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 3 triệu cp/phiên trong 1 năm trở lại đây.

Diễn biến giá cổ phiếu HBC trong 1 năm trở lại

Như Xuân

FILI

Các tin tức khác
  • SJM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 (29/07/2020)
  • SEP: Quyết định phê duyệt dự án Đầu tư dây chuyền thiệt bị sản xuất tinh bột sắn, công suất 60 tấn/ngày (29/07/2020)
  • NBB: BCTC quý 2 năm 2020 (29/07/2020)
  • NBB: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2020 (29/07/2020)
  • Lãi trước thuế quý 2/2020 của BVB đạt gần 14 tỷ đồng (29/07/2020)
  • MB: Giảm trích lập dự phòng, lãi trước thuế quý 2 tăng 19% (29/07/2020)
  • Cắt giảm mạnh chi phí, Phong Phú vẫn báo lãi quý 2 giảm 41%  (29/07/2020)
  • Kinh doanh dưới giá vốn, nhờ đâu Tổng Công ty Dược Việt Nam vẫn báo lãi quý 2 tăng hơn 30%? (29/07/2020)
  • VGR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho các cổ đông (29/07/2020)
  • HMH: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (công ty mẹ) (29/07/2020)