Thứ Năm, 30/07/2020 12:02

GVR: Lãi ròng quý 2 giảm 29%, dòng tiền thuần kinh doanh âm hơn 1,000 tỷ đồng

Doanh thu thuần và thu nhập từ cây cao su thanh lý giảm đã khiến lãi ròng quý 2 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (HOSE: GVR) giảm 29% so với cùng kỳ, còn hơn 454 tỷ đồng.

Quý 2 năm nay, GVR ghi nhận giá vốn hàng bán giảm 24% và doanh thu thuần giảm 21% do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 9%, còn hơn 710 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lãi từ công ty liên doanh, liên kết giảm 46% và lãi từ hoạt động khác giảm 65% so với cùng kỳ do thu nhập từ cây cao su thanh lý giảm đã khiến GVR ghi nhận lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận ròng lần lượt giảm 31% và 29%, lần lượt đạt hơn 598 tỷ đồng và 454 tỷ đồng dù các chi phí đều giảm.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lãi ròng của Công ty lần lượt giảm 20% và 19% so với cùng kỳ, lần lượt đạt 6,060 tỷ đồng và 680 tỷ đồng.

Năm 2020, GVR đặt mục tiêu với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất ở mức 24,647 tỷ đồng và 4,961 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt tăng trưởng xấp xỉ 8% và 7% so với thực hiện năm 2019.

So với kế hoạch, Công ty mới thực hiện được 25% chỉ tiêu doanh thu và 20% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của GVR âm hơn 1,042 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 968 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do tiền thu từ hoạt động kinh doanh và các khoản phải thu giảm.

Cuối quý 2, tổng tài sản của GVR suýt soát đầu năm, ở mức hơn 77,969 tỷ đồng chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền giảm 32%.

Tương tự nợ phải trả của Công ty cũng xấp xỉ đầu năm, ở mức 27,736 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn bao gồm doanh thu bán sản phẩm và doanh thu cho thuê hạ tầng, khu dân cư ở mức hơn 719 tỷ đồng, gấp gần 3 lần đầu năm.

Phiên sáng 30/07, cổ phiếu GVR được giao dịch ở mức 10,200 đồng/cp, giảm gần 4% so với đầu năm 2020.

Khang Di

FILI

Các tin tức khác
  • GMX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 (30/07/2020)
  • VTV: Nghị quyết Hội đồng quản trị (30/07/2020)
  • DL1: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (công ty mẹ) (30/07/2020)
  • DL1: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (30/07/2020)
  • BII: NQ HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Soát xét bán niên và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (30/07/2020)
  • PTI: Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2020 (30/07/2020)
  • CTF: Giải trình KQKD quý 2/2020 so với cùng kỳ năm trước (30/07/2020)
  • FUEVN100: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 29/07/2020 (30/07/2020)
  • DQC: Giải trình KQKD HN và Cty mẹ quý 2/2020 so với cùng kỳ năm trước (30/07/2020)
  • NVT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 (30/07/2020)