Thứ Hai, 20/07/2020 15:43

GMC: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chủ trương giải thể Công ty TNHH Sài Gòn Tường Long

 Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chủ trương giải thể Công ty TNHH Sài Gòn Tường Long như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200720_20200720 - GMC - NQ HDQT ve chu truong giai the Cty con-Cty TNHH Sai Gon Tuong Long.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • GIL: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 (20/07/2020)
  • FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19/07/2020 (20/07/2020)
  • FUCTVGF2: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 10/07/2020 đến 16/07/2020 (20/07/2020)
  • FUCTVGF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 10/07/2020 đến 16/07/2020 (20/07/2020)
  • IN4: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (20/07/2020)
  • QCG: Thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 (20/07/2020)
  • UIC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2020 so với quý 2/2019 (20/07/2020)
  • REE: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm năm 2020 (20/07/2020)
  • FTS: BCTC quý 2 năm 2020 (20/07/2020)
  • FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19/07/2020 (20/07/2020)