Thứ Ba, 28/07/2020 14:55

GDT: Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành thông báo Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền mặt như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200728_20200728 - GDT - CBTT ngay dkcc chi co tuc dot cuoi nam 2019 bang tien.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • TNC: Thông báo cho cổ đông Hoàng Tiến Lợi nhận cổ tức (28/07/2020)
  • CVH: Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 (28/07/2020)
  • NDN: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (28/07/2020)
  • PCE: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 (28/07/2020)
  • NDN: NDN CBTT Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức / Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (28/07/2020)
  • NBT: Thông báo v/v chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền mặt (28/07/2020)
  • TYA: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (27/07/2020)
  • TDG: Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2020 (27/07/2020)
  • Cảng Đình Vũ chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25% (27/07/2020)
  • DPM: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền (27/07/2020)