Thứ Năm, 09/07/2020 10:49

FPTS: Thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (tăng vốn điều lệ)

 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (tăng vốn điều lệ) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200709_20200709-FPTS- CBTT Giay phep dieu chinh (tang von dieu le).pdf
20200709_20200709-FPTS_Giay phep dieu chinh (tang von dieu le).pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • TIE: Thông Báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (09/07/2020)
  • VFS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (09/07/2020)
  • Lãi 6 tháng đầu năm của CNG giảm 67% so cùng kỳ (09/07/2020)
  • FPTS: Thông báo Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng (địa điểm chi nhánh) (09/07/2020)
  • HCT: Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 (09/07/2020)
  • DPC: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (09/07/2020)
  • BST: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (09/07/2020)
  • MED: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (09/07/2020)
  • CTX: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần 2 (09/07/2020)
  • MED: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (09/07/2020)