Thứ Tư, 15/07/2020 15:47

E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/07/2020

 Quỹ ETF VFMVN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/07/2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200715_20200715 - E1VFVN30 - NAV ngay 14.07.2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • Textaco báo lãi ròng 6 tháng đầu năm giảm 40% (16/07/2020)
  • FDC: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020 (15/07/2020)
  • CSM: Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung (15/07/2020)
  • BKC: Thông báo ký hợp đồng với công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (15/07/2020)
  • DNP: DNP hoàn thành thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (15/07/2020)
  • LBE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 (15/07/2020)
  • TLG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 (15/07/2020)
  • HOSE: Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính quý 2/2020 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 14/07/2020) (15/07/2020)
  • VPW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (15/07/2020)
  • VCM: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2020 (15/07/2020)