Thứ Hai, 27/07/2020 09:47

DVP: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã CK: DVP) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200727_20200727 - DVP - TB NDKCC tra co tuc dot 2.2019 bang tien.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • TA9: TB hủy chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2019 (27/07/2020)
  • Tuần cuối tháng 7, đơn vị nào chốt chia cổ tức tiền mặt 50%? (26/07/2020)
  • LHG: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (24/07/2020)
  • CTR: Thông báo về này đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 (24/07/2020)
  • SCD: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền (24/07/2020)
  • HVH: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (24/07/2020)
  • HVH: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HVH (24/07/2020)
  • TA9: Thông báo ngày ĐKCC hốt danh sách trả cổ tức năm 2019 (24/07/2020)
  • CTR: Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (24/07/2020)
  • BCF: Thông báo của UBCKNN về việc đã nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (Duyệt không công bố) (24/07/2020)