Thứ Hai, 20/07/2020 17:35

DVP: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200720_20200720 - DVP - Ngay dang ky cuoi cung chi tra co tuc dot 2 nam 2019.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • TNG: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 (20/07/2020)
  • SJ1: Công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (20/07/2020)
  • LHG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 (20/07/2020)
  • BGW: Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 (20/07/2020)
  • IMP: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH (20/07/2020)
  • AST: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền (20/07/2020)
  • NT2: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền (17/07/2020)
  • Doanh nghiệp nào chốt chia cổ tức tiền mặt 35% trong tuần 20 - 24/07? (19/07/2020)
  • DTT: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (17/07/2020)
  • HUG: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (17/07/2020)