Thứ Ba, 21/07/2020 14:07

DPM thực hiện 96% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng

Tiếp tục kinh doanh khởi sắc, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM) ghi nhận lãi ròng gần 408 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2020, gần gấp 4 lần cùng kỳ năm trước.

Sản lượng sản xuất và kinh doanh phân bón, hóa chất trong trong 6 tháng đầu năm 2020 tiếp tục tăng trưởng, trong khi giá nguyên liệu đầu vào giảm mạnh so với cùng kỳ. DPM cho biết các nhà máy sản xuất phân bón và hóa chất được vận hành hiệu quả, sản lượng đạt cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước (khi mà cụm thiết bị NH3 phải bảo dưỡng kéo dài trong 72 ngày).

 

Sản lượng sản xuất của Nhà máy Đạm Phú Mỹ và Nhà máy NPK trong 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt khoảng 485 ngàn tấn, tăng 60% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng Đạm Phú Mỹ sản xuất ước đạt 429 ngàn tấn, hoàn thành 55% kế hoạch năm, tăng 63% so với cùng kỳ; sản lượng sản xuất của Nhà máy NPK đạt hơn 56 ngàn tấn, hoàn thành 31% kế hoạch năm, tăng 44% so với cùng kỳ.

 

Về tài chính, doanh thu thuần lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 đạt gần 3,876 tỷ đồng tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Theo DPM, sản lượng kinh doanh tăng mạnh nhưng doanh thu đạt thấp so với kế hoạch đề ra, chủ yếu do giá bán các mặt hàng phân bón, hóa chất (trừ UFC85) đều giảm mạnh. Cụ thể, giá bán trung bình Đạm Phú Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2020 giảm khoảng 18% so với cùng kỳ, trong khi giá bán trung bình NH3 giảm 22% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp thu về hơn 909 tỷ đồng, tăng 71%. Sau khi trừ các khoản chi phí, DPM có lãi ròng gần 408 tỷ đồng, tăng 390% (tức gấp gần 5 lần) kết quả quý 2/2019. Theo đó ông lớn ngành phân bón đã thực hiện 43% kế hoạch doanh thu và 96% kế hoạch lãi sau thuế năm nay.

Kết quả kinh hợp nhất quý 2/2020 của DPM. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của DPM

Kết quả này có đóng góp đáng kể của quý 2/2020. Trong kỳ, DPM ghi nhận doanh thu thuần 2,178 tỷ đồng và lãi ròng 3030 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 865% so với quý 2/2019.

*Sản lượng tiêu thụ gia tăng, DPM lãi gấp đôi trong quý 1/2020 

Tổng tài sản tại cuối tháng 6/2020 đạt 11,832 tỷ đồng, tăng 3% so với hồi đầu năm, chủ yếu do tăng tài sản ngắn hạn. Khoản tiền và tương đương tiền cuối kỳ ghi nhận 3,311 tỷ đồng, tăng 43% so với thời điểm năm trước.

Duy Na

FILI

Các tin tức khác
  • DDN: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (21/07/2020)
  • SC5: BCTC quý 2 năm 2020 (21/07/2020)
  • RDP: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2020 (21/07/2020)
  • RDP: BCTC Công ty mẹ quý 2 năm 2020 (21/07/2020)
  • PXT: BCTC quý 2 năm 2020 (21/07/2020)
  • PXS: BCTC quý 2 năm 2020 (21/07/2020)
  • PAC: BCTC quý 2 năm 2020 (21/07/2020)
  • NSC: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2020 (21/07/2020)
  • NSC: BCTC quý 2 năm 2020 (21/07/2020)
  • LHG: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2020 (21/07/2020)