Thứ Ba, 21/07/2020 17:24

DPM: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2019

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần thông báo  ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200721_20200721 - DPM - CBTT vv ngay dkcc de chi tra co tuc dot cuoi 2019.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • HPG: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và cổ phiếu (21/07/2020)
  • DNC: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức (21/07/2020)
  • DVP: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 (20/07/2020)
  • TNG: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 (20/07/2020)
  • SJ1: Công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (20/07/2020)
  • LHG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 (20/07/2020)
  • BGW: Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 (20/07/2020)
  • IMP: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH (20/07/2020)
  • AST: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền (20/07/2020)
  • NT2: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền (17/07/2020)