Thứ Hai, 27/07/2020 13:15

DPM: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCCchi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã CK: DPM) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200727_20200727 - DPM - TB NDKCC tra co tuc dot cuoi nam 2019 bang tien.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • DVP: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền (27/07/2020)
  • TA9: TB hủy chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2019 (27/07/2020)
  • Tuần cuối tháng 7, đơn vị nào chốt chia cổ tức tiền mặt 50%? (26/07/2020)
  • LHG: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (24/07/2020)
  • CTR: Thông báo về này đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 (24/07/2020)
  • SCD: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền (24/07/2020)
  • HVH: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (24/07/2020)
  • HVH: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HVH (24/07/2020)
  • TA9: Thông báo ngày ĐKCC hốt danh sách trả cổ tức năm 2019 (24/07/2020)
  • CTR: Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (24/07/2020)