Thứ Tư, 15/07/2020 16:57

Doanh thu không đủ bù chi phí, HKB lỗ gần 34 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Tính đến ngày 30/06/2020, tổng lỗ lũy kế của CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HNX: HKB) đã lên mức gần 181 tỷ đồng.

Tính riêng trong quý 2, HKB ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất tăng 48% so với cùng kỳ, lên mức 670 triệu đồng và  giá vốn hàng bán ghi nhận 397 triệu đồng trong khi cùng kỳ không ghi nhận khoản này. Từ đó, dẫn đến lãi gộp của HKB giảm 40%, xuống chỉ còn 273 triệu đồng.

Đáng chú ý, chi phí lãi vay trong quý 2 gấp 524 lần cùng kỳ, lên mức 3 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận gần 13 tỷ đồng khiến cho HKB lỗ ròng 16 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của HKB. Đvt: Triệu đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của HKB

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu HKB đạt hơn 1 tỷ đồng, gấp 2.3 lần so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) và chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận hơn 32 tỷ đồng, dẫn đến kết thúc nửa đầu năm 2020, HKB lỗ gần 34 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/06/2020, khoản lỗ lũy kế của HKB đã nâng lên gần 181 tỷ đồng.

Tổng tài sản tính đến ngày 30/06/2020 của HKB giảm 5% so với con số đầu năm, xuống còn hơn 492 tỷ đồng. Ngược lại, khoản nợ phải trả lại tăng nhẹ 6%, lên gần 140 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm đến 99%, ghi nhận hơn 138 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu HKB hiện đang bị kiểm soát và giao dịch quanh mức 900 đồng/cp (ngày 15/07/2020), tăng 13% qua 1 tháng trở lại đây với khối lượng giao dịch bình quân hơn 515,000 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu HKB từ đầu năm 2020 đến nay

Tiên Tiên

FILI

Các tin tức khác
  • VIC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (15/07/2020)
  • VTO: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 (15/07/2020)
  • PXS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 (15/07/2020)
  • PJT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 (15/07/2020)
  • THD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt tham dự ĐHĐCĐ (15/07/2020)
  • BMJ: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh (15/07/2020)
  • ISH: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (15/07/2020)
  • IST: CBTT về việc kí hợp đồng kiểm toán (15/07/2020)
  • KHA: CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 (15/07/2020)
  • KAC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (15/07/2020)