Thứ Tư, 01/07/2020 14:22

CMF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMF của CTCP Thực phẩm Cholimex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/07/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex, Địa chỉ: Lô C40-43/I, C51-55/II Đường số 7. KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh (điện thoại: 028 – 37655036) bắt đầu từ ngày 28/07/2020, xuất trình sổ cổ đông và CMND (Thẻ CCCD).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Các tin tức khác
  • VDT: CBTT về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (01/07/2020)
  • SDT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (01/07/2020)
  • TC6: CBTT hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020. (01/07/2020)
  • TC6: CBTT hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020. (01/07/2020)
  • BHK: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (01/07/2020)
  • PHN: CBTT v.v ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 (01/07/2020)
  • NDX: Nghị quyết Hội đồng quản trị (01/07/2020)
  • MCC: CBTT v.v Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 (01/07/2020)
  • NDX: Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 (01/07/2020)
  • SDA: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 (01/07/2020)