Thứ Tư, 15/07/2020 14:56

CLW: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020 và đơn giá mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020 và đơn giá mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200715_20200715 - CLW - NQ HDQT 63 thong qua Gia mua si & kiem toan 2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • ADS: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 (15/07/2020)
  • HU3: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020 (15/07/2020)
  • DQC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 (15/07/2020)
  • Doanh thu không đủ bù chi phí, HKB lỗ gần 34 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm (15/07/2020)
  • VIC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (15/07/2020)
  • VTO: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 (15/07/2020)
  • PXS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 (15/07/2020)
  • PJT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 (15/07/2020)
  • THD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt tham dự ĐHĐCĐ (15/07/2020)
  • BMJ: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh (15/07/2020)