Thứ Năm, 30/07/2020 17:36

BTP: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200730_20200730 - BTP - Bao cao quan tri 6T2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • BCG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 (30/07/2020)
  • MBB: NHTM CP Quân đội công bố báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất bán niên 2020 (30/07/2020)
  • MBB: Ngân hàng TMCP Quân Đội công bố báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất quý 1 năm 2020 (30/07/2020)
  • BOS: Công bố thông tin bất thường v/v thay đổi Tổng Giám đốc của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) (30/07/2020)
  • TMP: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 (30/07/2020)
  • DAH: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 (30/07/2020)
  • AAA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2/2020 so với cùng kỳ năm trước (30/07/2020)
  • YEG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 (30/07/2020)
  • VRC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 (30/07/2020)
  • VPH: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 (30/07/2020)