Thứ Năm, 09/07/2020 11:26

BOS: Nghị quyết HĐQT về việc đóng cửa Chi nhánh TP. HCM

Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS thông báo Nghị quyết HĐQT về việc đóng cửa Chi nhánh TP. HCM như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200709_20200709-BOS-CBTT dong cua chi nhanh .pdf
20200709_20200709-BOS-nghi quyet dong cua chi nhanh HCM .pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • APL: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 (09/07/2020)
  • CPI: Công bố về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (09/07/2020)
  • DGT: Nghị quyết Hội đồng quản trị (09/07/2020)
  • CAB: Nghị quyết Hội đồng quản trị (09/07/2020)
  • Tập đoàn Hòa Phát: Bền bỉ tăng trưởng, hài hòa lợi ích cổ đông (09/07/2020)
  • VFS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (09/07/2020)
  • PNP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 (09/07/2020)
  • FPTS: Thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (tăng vốn điều lệ) (09/07/2020)
  • TIE: Thông Báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (09/07/2020)
  • VFS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (09/07/2020)