Thứ Năm, 09/07/2020 13:32

AVC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AVC của CTCP Thủy điện A Vương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/07/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện A Vương – Tầng 9. 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Cẩm Lệ - Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ 29/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Các tin tức khác
  • ANT: Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (09/07/2020)
  • TLT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (09/07/2020)
  • UPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị (09/07/2020)
  • TLT: Nghị quyết Hội đồng quản trị (09/07/2020)
  • LCC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (09/07/2020)
  • IBSC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 (09/07/2020)
  • BSC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 (09/07/2020)
  • BSC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh (09/07/2020)
  • DBW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 (09/07/2020)
  • DS3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (09/07/2020)