Thứ Năm, 09/07/2020 16:26

AQN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AQN của CTCP 28 Quảng Ngãi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/07/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT - Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

HNX

Các tin tức khác
  • EMG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (09/07/2020)
  • AGX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (09/07/2020)
  • HBC: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Khối công nghiệp (09/07/2020)
  • HBC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty (09/07/2020)
  • TS5: Báo cáo tài chính năm 2019 (09/07/2020)
  • HBC: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại công ty con (09/07/2020)
  • SCR: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 34 (09/07/2020)
  • HHS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua cơ chế luân chuyển nguồn vốn đầu tư, kinh doanh của công ty (09/07/2020)
  • FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 08/07/2020 (09/07/2020)
  • SAV: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 (09/07/2020)