Thứ Tư, 15/07/2020 11:01

APT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Hồ Thị Sương

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hồ Thị Sương
- Mã chứng khoán: APT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 871,000 CP (tỷ lệ 9.9%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 15,600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 886,600 CP (tỷ lệ 10.08%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 10/07/2020.

HNX

Các tin tức khác
  • Chủ tịch Vang Thăng Long bán sạch gần 21% vốn trước khi miễn nhiệm (15/07/2020)
  • MPT: Bùi Cảnh Hoàng - Ủy viên HĐQT - đã bán 70,000 CP (15/07/2020)
  • EBA: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 1,111,100 CP (15/07/2020)
  • Đầu tư VSD muốn bán hết cổ phiếu SMA (15/07/2020)
  • MIG: Lê Như Ninh - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 6,000 CP (15/07/2020)
  • STS: Nguyễn Thủy Nguyên - Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP (15/07/2020)
  • MIG: Lê Như Ninh - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP (15/07/2020)
  • PLX muốn thoái vốn tại một công ty bán lẻ xăng dầu (15/07/2020)
  • FUEVN100: Bản cáo bạch chào bán lần đầu và các tài liệu khác (15/07/2020)
  • CAP: Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng phòng Kế toán - đã mua 3,600 CP (15/07/2020)