Thứ Hai, 20/07/2020 16:49

APF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu APF của CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/07/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10 : 01 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 286 cổ phiếu Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi. Theo tỷ lệ thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được 286*1/10 = 28.6 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được 28 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0.6 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Các tin tức khác
  • TNI: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2020 (20/07/2020)
  • TNI: BCTC quý 2 năm 2020 (20/07/2020)
  • JSI: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kiểm toán nội bộ (20/07/2020)
  • TNI: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2/2020 so với cùng kỳ năm trước (20/07/2020)
  • TIP: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2020 (20/07/2020)
  • TIP: BCTC quý 2 năm 2020 (20/07/2020)
  • TIP: BCTC Tóm tắt quý 2 năm 2020 (20/07/2020)
  • TGG: BCTC quý 2 năm 2020 (20/07/2020)
  • KDC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm năm 2020 (20/07/2020)
  • TIP: Giải trình biến động KQKD HN và Riêng quý 2/2020 so với cùng kỳ năm trước (20/07/2020)