Thứ Tư, 15/07/2020 17:46

ANV: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 như sau: 

Tài liệu đính kèm:
20200715_20200715 - ANV - CBTT GCNDKDN CONG TY CP NAM VIET THAY DOI LAN THU 13.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • HOT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 (15/07/2020)
  • UDC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 (15/07/2020)
  • VFG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thời gian chốt danh sách chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 (15/07/2020)
  • VPG: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 (15/07/2020)
  • VFG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm của Phó Tổng Giám đốc (15/07/2020)
  • VFG: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020 (15/07/2020)
  • DRC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2020 so với quý 2/2019 (15/07/2020)
  • DRC: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kết quả hoạt động SXKD quý 2/2020 và kế hoạch SXKD quý 3/2020 (15/07/2020)
  • MSN: Nghị quyết HĐQT số 227 ngày 15/07/2020 (15/07/2020)
  • HVH: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020 (15/07/2020)