Thứ Ba, 28/07/2020 14:09

AMP: Trần Thị Thanh - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Thanh
- Mã chứng khoán: AMP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Dũng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,900 CP (tỷ lệ 0.02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/07/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/08/2020.

HNX

Các tin tức khác
  • PBK: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Hoàng Thị Thu (28/07/2020)
  • SUM: Lê Phương Châm - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 50,000 CP (28/07/2020)
  • MRF: Trần Nguyễn Thanh Mai - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 22,000 CP (28/07/2020)
  • VNR: Trần Phan Chí Tâm - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 2,000 CP (28/07/2020)
  • SFI: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu (28/07/2020)
  • HAG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Võ Thị Kim Thủy (28/07/2020)
  • DCF: Bùi Hà Thanh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 23,410 CP (28/07/2020)
  • Kinh doanh Xi măng Miền Bắc muốn mua thêm 2 triệu cp VCX  (28/07/2020)
  • VCX: Đính chính Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (28/07/2020)
  • SDA: Đỗ Tuấn Dương không còn là cổ đông lớn (28/07/2020)