Thứ Năm, 23/07/2020 11:19

AMP: Trần Thị Thanh - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Thanh
- Mã chứng khoán: AMP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Dũng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,900 CP (tỷ lệ 0.02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/06/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 21/07/2020.

HNX

Các tin tức khác
  • CCH: Đặng Văn Châu - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đã mua 4,000 CP (23/07/2020)
  • VNG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Tấn Khải (23/07/2020)
  • FRC: Nguyễn Thủy Nguyên - Chủ tịch HĐQT - đã bán 1,100 CP (23/07/2020)
  • CII: Báo cáo kết quả mua lại trước hạn trái phiếu chuyển đổi CII (22/07/2020)
  • BCG: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Mirae Asset Daewoo Co.,Ltd. (22/07/2020)
  • FPT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đỗ Bảo Dương (22/07/2020)
  • MBB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công đoàn cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (22/07/2020)
  • VNT: Công ty cổ phần Transimex - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 250,300 CP (22/07/2020)
  • PHH: Hoàng Quốc Huy - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 187,960 CP (22/07/2020)
  • TVC: Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 500,000 CP (22/07/2020)