Thứ Năm, 02/07/2020 08:25

AME: Công ty cổ phần Alphanam - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Alphanam
- Mã chứng khoán: AME
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,386,000 CP (tỷ lệ 5.5%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Minh Nhật
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1,816,815 CP (tỷ lệ 7.21%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3,391,606 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,386,000 CP (tỷ lệ 5.5%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/05/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/06/2020.

HNX

Các tin tức khác
  • HJS: Võ Anh Linh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 2,066,462 CP (02/07/2020)
  • HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 01/07/2020 (01/07/2020)
  • FLC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trịnh Văn Quyết (01/07/2020)
  • DHC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Minh Thanh (01/07/2020)
  • VNS: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu (01/07/2020)
  • QTC: Lê Văn Xí - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP (01/07/2020)
  • EBA: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1,111,100 CP (01/07/2020)
  • S99: Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 1,237,700 CP (01/07/2020)
  • THP: Lê Thanh Thảo - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100,000 CP (01/07/2020)
  • THP: Nguyễn Thị Phi Anh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 334,650 quyền mua (01/07/2020)