Thứ Năm, 23/07/2020 16:37

AGF: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AGF của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/08/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2020 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
          - Thời gian thực hiện: sẽ thông báo cụ thể trong văn bản lấy ý kiến
          - Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Agifish (số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang).

HNX

Các tin tức khác
  • CTC: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC Tổng hợp Quý 2/20 (23/07/2020)
  • RGC: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (23/07/2020)
  • TOP: Báo cáo tài chính Quý 2/ 2020 của Công ty mẹ (23/07/2020)
  • CTC: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC Riêng Quý 2/20 (23/07/2020)
  • PBC: Báo cáo tài chính Quý 2/2020 (tổng hợp và hợp nhất) (23/07/2020)
  • VCX: Báo cáo tài chính Quý 2/ 2020 (23/07/2020)
  • PVY: Báo cáo tài chính Quý 2/2020 (23/07/2020)
  • PVA: Báo cáo tài chính Quý 2/2020 (23/07/2020)
  • VTC: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (công ty mẹ) (23/07/2020)
  • VTC: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (23/07/2020)