Thứ Ba, 07/07/2020 11:27

ACS: CTCP Bê Tông Ngoại Thương - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 100,966 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Bê Tông Ngoại Thương
- Mã chứng khoán: ACS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 321,450 CP (tỷ lệ 8.04%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Đức Nguyên
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 497,508 CP (tỷ lệ 12.44%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 101,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 100,966 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 422,416 CP (tỷ lệ 10.56%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Hết thời hạn giao dịch nhưng không có đối tượng để thực hiện giao dịch
- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/06/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 12/06/2020.

HNX

Các tin tức khác
  • DAH: Con trai Chủ tịch muốn gom vào 1 triệu cp (07/07/2020)
  • CTD: Chủ tịch Nguyễn Bá Dương đăng ký mua 1 triệu cp (06/07/2020)
  • KDC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trần Quốc Nguyên (06/07/2020)
  • Nhóm cổ đông SSIAM muốn thoái toàn bộ vốn tại DHC (07/07/2020)
  • DAH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thanh Tùng (06/07/2020)
  • AAA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (06/07/2020)
  • HOSE: Thị phần giá trị giao dịch môi giới Quý II và Bán niên năm 2020 (06/07/2020)
  • STK: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phạm Ngọc Thái (06/07/2020)
  • VNM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Thị Hương (06/07/2020)
  • QBR: Trần Văn Sáu - Chủ tịch HĐQT - đã mua 1,400 CP (06/07/2020)