Thứ Năm, 23/07/2020 17:39

ACL: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (mã CK: ACL) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200723_20200723 - ACL - TB ve ngay DKCC tra co tuc nam 2019.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • EIC: Về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức (23/07/2020)
  • PGS: Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản và chi trả cổ tức 2019 (23/07/2020)
  • PGD: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (23/07/2020)
  • CSM: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (22/07/2020)
  • BCF: CBTT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (22/07/2020)
  • LIX: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền (21/07/2020)
  • VFG: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền mặt (21/07/2020)
  • DPM: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2019 (21/07/2020)
  • HPG: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và cổ phiếu (21/07/2020)
  • DNC: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức (21/07/2020)