Thứ Năm, 16/07/2020 16:10

ABI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ABI của CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/07/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/08/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 14/08/2020 tại phòng Kế toán tài chính Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (địa chỉ tầng 6 tòa nhà 29T1 – Hoàng Đạo Thúy – Cầu Giấy – Hà Nội) và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký;

HNX

Các tin tức khác
  • VLA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (16/07/2020)
  • SHS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (16/07/2020)
  • BTP: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng kiểm toán cho năm 2020 (16/07/2020)
  • C4G: Quyết định Hội đồng quản trị v/v Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 (16/07/2020)
  • IBSC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và sửa đổi bổ sung điều lệ (16/07/2020)
  • IBSC: Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung (16/07/2020)
  • CAG: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (16/07/2020)
  • VMS: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 (16/07/2020)
  • LDP: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 (16/07/2020)
  • FRM: Nghị quyết Hội đồng quản trị (16/07/2020)