Thứ Năm, 09/07/2020 15:32

A32: Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 20,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thế Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: A32
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 101,200 CP (tỷ lệ 1.49%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/07/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/08/2020.

HNX

Các tin tức khác
  • HNX: Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 09/07/2020 (09/07/2020)
  • ITS: Phan Hồng Sâm - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đã bán 20,952 CP (09/07/2020)
  • MDN: Bùi Thế Hiệp - Kế toán trưởng - đăng ký mua 3,367 CP (09/07/2020)
  • MTH: Nguyễn Thị Chính - người có liên quan đến Kế toán trưởng - đã mua 8,720 CP (09/07/2020)
  • DHC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Mai Huyền Ngọc (09/07/2020)
  • GTH: Nguyễn Đăng Bảo - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP (09/07/2020)
  • VNH: Trần Xuân Trường - Thành viên BKS - đã bán 172,800 CP (09/07/2020)
  • HQC: Tập đoàn Hoàng Quân bán khớp lệnh hơn 8 triệu cp (09/07/2020)
  • HQC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân (08/07/2020)
  • HSG: Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu (08/07/2020)