Thứ Hai, 22/06/2020 17:40

VNM: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã CK: VNM) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200622_20200622 - VNM - TB NDKCC tra co tuc - H.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • HDG: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (22/06/2020)
  • POT: Điều chỉnh ngày tạm ứng cổ tức (22/06/2020)
  • CPH: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền (22/06/2020)
  • VNM: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền (22/06/2020)
  • HAH: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (22/06/2020)
  • 32 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tuần 22 - 26/06 (21/06/2020)
  • HAP: Thông báo ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để trả cổ tức năm 2019 (19/06/2020)
  • SMT: CBTT chốt Danh sách chi trả cổ tức 2018 đợt 2 bằng tiền (19/06/2020)
  • TAW: Thông báo chi trả cổ tức năm 2019 (19/06/2020)
  • PTL: Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (18/06/2020)