Thứ Hai, 22/06/2020 15:50

VNM: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền  như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200622_20200622 - VNM - CONG VAN TB NDKCC tra co tuc.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • HAH: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (22/06/2020)
  • 32 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tuần 22 - 26/06 (21/06/2020)
  • HAP: Thông báo ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để trả cổ tức năm 2019 (19/06/2020)
  • SMT: CBTT chốt Danh sách chi trả cổ tức 2018 đợt 2 bằng tiền (19/06/2020)
  • TAW: Thông báo chi trả cổ tức năm 2019 (19/06/2020)
  • PTL: Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (18/06/2020)
  • THN: Đính chính Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 (18/06/2020)
  • NHH: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền (18/06/2020)
  • ILB: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (18/06/2020)
  • TCO: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền (18/06/2020)