Thứ Ba, 30/06/2020 10:21

VJC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 Công ty Cổ phần Hàng không VietJet thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200630_20200630 - VJC - BB va NQDHCD thuong nien 2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • VTI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (30/06/2020)
  • VTI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (30/06/2020)
  • ĐHĐCĐ Sabeco: 'Cố gắng để có được mức lợi nhuận như năm 2019 càng sớm càng tốt' (30/06/2020)
  • DXP: Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (30/06/2020)
  • V21: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 (30/06/2020)
  • PTH: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 (30/06/2020)
  • DWS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (30/06/2020)
  • HLG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (30/06/2020)
  • IST: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (30/06/2020)
  • HSM: Về việc ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán An Việt để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội (30/06/2020)