Thứ Ba, 09/06/2020 08:29

Thép Nam Kim đặt mục tiêu lãi sau thuế 2020 gấp 4 lần năm trước

Theo Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG) vừa cập nhật, Công ty đề ra kế hoạch tăng trưởng trong năm 2020 với 12,000 tỷ đồng tổng doanh thu và 200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Với chỉ tiêu trên, doanh thu trong năm 2020 của NKG dự kiến giảm nhẹ 2% nhưng lãi sau thuế của Công ty lại gấp hơn 4 lần so với kết quả đạt được ở năm 2019. Mục tiêu của Nam Kim trong năm nay là tiếp tục hướng đến tái cơ cấu toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh. Sản lượng tiêu thụ của NKG dự tính tăng trưởng hơn 7% so với năm trước đạt 700 ngàn tấn.

Kế hoạch kinh doanh trong năm 2020 của Thép Nam Kim
Đvt: Đồng
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 của NKG

Ngoài ra, Công ty cũng dự kiến sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ tối đa bằng 10% tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Đối với năm 2019, NKG trình không chi trả cổ tức cho cổ đông vì LNST của Công ty không đạt kế hoạch đã đề ra, chỉ thực hiện gần 16%. Theo NKG, do tình hình chung của ngành thép toàn cầu đã gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của Công ty dẫn đến sụt giảm cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.

Năm 2019, LNST của NKG đạt 47 tỷ đồng dù lãi thuần từ HĐKD của Công ty ghi nhận âm 105 tỷ đồng. So với năm trước, LNST của Công ty giảm hơn 17.4%..

Như Xuân

FILI

Các tin tức khác
  • Vinamilk mở rộng thị trường Hàn Quốc với dòng sản phẩm sữa hạt và trà sữa cao cấp (08/06/2020)
  • FUCTVGF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 29/05/2020 đến 04/06/2020 (08/06/2020)
  • GSP: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (08/06/2020)
  • FUCTVGF2: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 29/05/2020 đến 04/06/2020 (08/06/2020)
  • MWG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (08/06/2020)
  • ĐHĐCĐ OIL: Trong kịch bản tiêu cực, sản lượng kinh doanh 2020 có thể giảm 18% (08/06/2020)
  • GMD: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (08/06/2020)
  • SMB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (08/06/2020)
  • OPC: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (08/06/2020)
  • NCT: BCTC Quý 02.2017 (31/07/2017)