Thứ Năm, 18/06/2020 17:08

TEG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng Thiết kế - Cung cấp thiết bị công nghệ và thi công công trình điện mặt trời áp mái

Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng Thiết kế - Cung cấp thiết bị công nghệ và thi công công trình điện mặt trời áp mái như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200618_20200618 - TEG - NQ HDQT thong qua hop dong co gia tri tren 10 tai san tai BCTC gan nhat.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • ST8: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (18/06/2020)
  • NT2: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (18/06/2020)
  • BTR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (18/06/2020)
  • BMG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (18/06/2020)
  • YBM: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (18/06/2020)
  • FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/06/2020 (18/06/2020)
  • E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/06/2020 (18/06/2020)
  • PXA: Giải trình tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2019 (18/06/2020)
  • DCS: Báo cáo thường niên 2019 (18/06/2020)
  • BMJ: Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty (18/06/2020)