Thứ Sáu, 05/06/2020 17:36

SGN: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200605_20200605 - SGN - NQ HDQT so 02 vv bau chu tich HDQT - Dang Tuan Tu.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • HTV: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (05/06/2020)
  • KSB: Điều lệ công ty (05/06/2020)
  • SGN: Điều lệ Công ty (05/06/2020)
  • KDH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp (05/06/2020)
  • SGN: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • PNC: Thông báo về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • MCG: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • NNC: Thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • LGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đầu tư Tân Tam Mã (05/06/2020)
  • NT2: Thông báo về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)