Thứ Hai, 08/06/2020 16:45

LGC: Link công bố thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu Đường CII thông báo link công bố thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200608_20200608 - LGC - Thu moi, tai lieu DHDCDTN nam TC 2019.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • CII: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26 (thay đổi địa chỉ trụ sở chính) (08/06/2020)
  • FCN: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (08/06/2020)
  • CTI: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua BC kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và tình hình đầu tư các dự án năm 2019 (08/06/2020)
  • TLG: Nghị quyết HĐQT về việc chấp nhận đề nghị xin từ chức chức danh Phó Chủ tịch HĐQT (08/06/2020)
  • Gelex muốn sở hữu chi phối Viglacera để 'có chân' trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp (08/06/2020)
  • E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/06/2020 (08/06/2020)
  • FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/06/2020 (08/06/2020)
  • Thép Nam Kim đặt mục tiêu lãi sau thuế 2020 gấp 4 lần năm trước (09/06/2020)
  • Vinamilk mở rộng thị trường Hàn Quốc với dòng sản phẩm sữa hạt và trà sữa cao cấp (08/06/2020)
  • FUCTVGF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 29/05/2020 đến 04/06/2020 (08/06/2020)