Thứ Năm, 18/06/2020 17:12

HVH: Thông báo thay đổi cổng vào hội trường tổ chức ĐHĐCĐTN 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC thông báo thay đổi cổng vào hội trường tổ chức ĐHĐCĐTN 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200618_20200618 - HVH - CBTT vv thay doi cong vao hoi truong to chuc DHDCD TN 2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • TEG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng Thiết kế - Cung cấp thiết bị công nghệ và thi công công trình điện mặt trời áp mái (18/06/2020)
  • ST8: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (18/06/2020)
  • NT2: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (18/06/2020)
  • BTR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (18/06/2020)
  • BMG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (18/06/2020)
  • YBM: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (18/06/2020)
  • FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/06/2020 (18/06/2020)
  • E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/06/2020 (18/06/2020)
  • PXA: Giải trình tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2019 (18/06/2020)
  • DCS: Báo cáo thường niên 2019 (18/06/2020)