Thứ Sáu, 05/06/2020 17:38

HTV: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200605_20200605 - HTV - CBTT thoi gian dia diem hop DHDCD 2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • KSB: Điều lệ công ty (05/06/2020)
  • SGN: Điều lệ Công ty (05/06/2020)
  • KDH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp (05/06/2020)
  • SGN: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • PNC: Thông báo về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • MCG: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • NNC: Thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • LGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đầu tư Tân Tam Mã (05/06/2020)
  • NT2: Thông báo về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)
  • LDG: Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (05/06/2020)