Thứ Năm, 18/06/2020 17:41

HTL: Nghị quyết HĐQT về việc bầu người Chủ tọa buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bầu người Chủ tọa buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200618_20200618 - HTL - NQ HDQT ve viec uy quyen Chu toa DHDCD TN nam 2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • DVSC: Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (18/06/2020)
  • CTS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 (18/06/2020)
  • HSG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen (18/06/2020)
  • HNX: Danh sách chứng khoán đăng ký giao dịch của Bảng Cảnh báo nhà đầu tư tại ngày 19/06/2020 (18/06/2020)
  • HVH: Thông báo thay đổi cổng vào hội trường tổ chức ĐHĐCĐTN 2020 (18/06/2020)
  • TEG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng Thiết kế - Cung cấp thiết bị công nghệ và thi công công trình điện mặt trời áp mái (18/06/2020)
  • ST8: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (18/06/2020)
  • NT2: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (18/06/2020)
  • BTR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (18/06/2020)
  • BMG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (18/06/2020)