Thứ Năm, 18/06/2020 17:15

HSG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen

Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200618_20200618 - HSG - Bao cao ket qua giao dich co phieu - Cong ty TNHH Tap doan Dau tu Hoa Sen (18_06_2020).pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • HNX: Danh sách chứng khoán đăng ký giao dịch của Bảng Cảnh báo nhà đầu tư tại ngày 19/06/2020 (18/06/2020)
  • HVH: Thông báo thay đổi cổng vào hội trường tổ chức ĐHĐCĐTN 2020 (18/06/2020)
  • TEG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng Thiết kế - Cung cấp thiết bị công nghệ và thi công công trình điện mặt trời áp mái (18/06/2020)
  • ST8: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (18/06/2020)
  • NT2: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (18/06/2020)
  • BTR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (18/06/2020)
  • BMG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (18/06/2020)
  • YBM: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (18/06/2020)
  • FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/06/2020 (18/06/2020)
  • E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/06/2020 (18/06/2020)