Thứ Hai, 22/06/2020 17:35

HDG: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200622_20200622 - HDG - BC KQ phat hanh cp tra co tuc 2019.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • POT: Điều chỉnh ngày tạm ứng cổ tức (22/06/2020)
  • CPH: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền (22/06/2020)
  • VNM: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền (22/06/2020)
  • HAH: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (22/06/2020)
  • 32 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tuần 22 - 26/06 (21/06/2020)
  • HAP: Thông báo ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để trả cổ tức năm 2019 (19/06/2020)
  • SMT: CBTT chốt Danh sách chi trả cổ tức 2018 đợt 2 bằng tiền (19/06/2020)
  • TAW: Thông báo chi trả cổ tức năm 2019 (19/06/2020)
  • PTL: Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (18/06/2020)
  • THN: Đính chính Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 (18/06/2020)